A ningú no se li escapa que estem en un moment clau per garantir la continuïtat del
sector primari. En pocs anys es jubilaran bona part dels pagesos/es del nostre país i
cal un relleu efectiu que asseguri el manteniment de l’agricultura i la ramaderia a
casa nostra. Però un relleu generacional és un procés que comença molt abans del
moment de finalitzar l’activitat i, per tant, cal una anticipació per poder planificar-lo,
especialment si aquest relleu no es dóna dins l’àmbit familiar.
El dia a dia i la feina fan que, sovint, no es pensi en aquest moment fins que un ja s’hi
troba immers, però poder anticipar-se i preparar-lo amb temps és vital per assegurar-
ne l’èxit final. Des d’ADRINOC volem contribuir a aquest èxit i per això hem engegat
un projecte que té com a objectiu acompanyar-vos en aquest procés, amb el suport
d’un grup d’entitats de la Garrotxa.
El primer pas és poder tenir una base de dades d’aquelles persones que finalitzaran la
seva activitat en els propers anys i aquelles altres que voldrien agafar-ne el relleu.
Aquest és l’objectiu del díptic que teniu a les mans: crear una base de dades que
faciliti el relleu agrari, posant en contacte aquells qui finalitzaran l’activitat i aquells qui
la volen entomar, oferint un acompanya- ment en aquest procés.
Sabem que és un camí complex en el qual intervenen molts factors i calen diferents
eines en funció de cada fase. Per això treballem en xarxa amb altres entitats i agents
del territori. Si voleu planificar el vostre relleu i us trobeu dins l’àmbit territorial
d’ADRINOC, apunteu-vos a la Base de Dades de relleu agrari i us acompanyarem en
el procés.

Apunteu-vos a la base de dades del projecte Relleu Agrari!!!