Com ens adaptem al canvi climàtic?

ADRINOC ha organitzat aquest mes de febrer dues taules territorials en el marc del projecte Life eCoadapt50 en el qual participa com a soci. Recordem que es tracta d’un projecte que té com a objectiu dur a terme accions d’adaptació al canvi climàtic en els sectors agroramader, forestal, turístic i pesquer.

La primera de les taules s’ha fet en format online i ha agrupat agents dels sectors, agroramader, forestal i turístic dels municipis del Pla de l’Estany, la Selva, el Gironès i Osona que formen part del territori ADRINOC. I la segona s’ha dut a terme de forma presencial a la Garrotxa amb persones representants d’aquests tres àmbits del projecte.

En tots dos casos, s’ha dut a terme una dinàmica per poder començar a plantejar possibles accions d’adaptació al canvi climàtic al territori que ha estat molt participativa i que ha servit per posar damunt la taula idees que poden acabar convertint-se en accions concretes.

Durant aquestes trobades, l’Institut Cerdà també ha dut a terme una enquesta per conèixer la percepció dels assistents respecte els riscos i vulnerabilitats del seu territori davant el canvi climàtic. Les opinions dels agents del territori serviran per la diagnosi que està elaborant el centre i que ha de servir de base per prioritzar quines accions caldrà que es facin de forma més immediata.

Durant el mes de març s’ha previst fer la mateixa taula a l’Alt Empordà i, de cara al mes de juny, es durà a terme el LivingLab general d’ADRINOC on s’han de prioritzar i decidir les primeres accions que s’iniciaran al conjunt del territori.