“Cal Rural” és un projecte liderat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central en el que participa ADRINOC. El projecte vol posar sobre la taula la situació de l’habitatge a les zones rurals de Catalunya i col·laborar en la mobilització d’habitatges buits a través de solucions innovadores, en col·laboració amb els ens locals i les entitats dinamitzadores del territori. Al mateix temps es vol promocionar els edificis sostenibles, eficients i assequibles per al conjunt de la població facilitant d’aquesta manera el seu arrelament al món rural.

 

Objectius del projecte:

Per tal de facilitar l’arrelament de la població al món rural a través d’una oferta d’habitatge assequible i sostenible, el projecte contempla els següents objectius específics:

 

  • Identificar la situació actual de l’habitatge a les zones rurals.
  • Oferir formació en rehabilitació i ús de materials de proximitat.
  • Mobilitzar habitatge rehabilitat en nuclis degradats.
  • Crear noves oportunitats d’habitatge innovadores i donar suport a les ja existents.

 

Eines i recursos vinculats