Convocatòries Leader

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals
 

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.


A qui va dirigit:  A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

Convocatòria Leader 2024

Properament
 

Tot i que no encara no s’han publicat les bases reguladores i la resolució de convocatòria dels ajuts LEADER per a l’anualitat 2024, ara ja es pot presentar una presol·licitud d’ajut (L0), de manera que l’equip tècnic del GAL podrà venir a fer la “visita de no inici” i les inversions que s’executin a partir d’aquella data ja es podran incloure a la sol·licitud LEADER (que formalitzareu més endavant, un cop s’hagi publicat la convocatòria).

Els passos per presentar aquesta “presol·licitud” són els següents.

1. Descarregar el document Word de la presol·licitud. Veureu que està mig bloquejat, i que només es pot escriure en els camps ombrejats en color gris.

2. Quan hagueu omplert tots els camps, envieu el document a info@adrinoc.cat, perquè el GAL hi afegeixi el número d’expedient, a la part superior, i us el retorni.

3. Convertiu l’arxiu a PDF i signeu-lo digitalment.

4. Un cop signat, presenteu-lo al registre d’entrada de la Generalitat de Catalunya.

5. Descarregueu l’acusament de rebuda d’aquest tràmit i envieu-nos-el per correu electrònic a info@adrinoc.cat.

6. Quan rebem l’acusament, ja podrem programar la visita de no inici.

7. Després de la visita, podreu començar a executar el projecte i a pagar als proveïdors, si s’escau.

IMPORTANT!! Haureu de planificar les inversions de manera que el 30 de setembre de 2024 (data orientativa) encara manqui per executar/pagar, almenys, el 20% de la inversió.

 

Convocatòria Leader 2023

Convocatòria tancada, en tràmit 
 
 
Normativa:
  • Resolució ACC/4067/2023, de 22 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027
  • Ordre ACC/252/2023, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027
 
 
Documentació de suport

Resum Ajuts Leader 2023 / Presentació Ajuts Leader 2023

Què necessiteu fer?

Sol·licitar l’ajut (Tutorial de l’aplicatiu SIDER)

Convocatòria Leader 2022

Convocatòria tancada, en tràmit
 
Normativa:
  • Resolució ACC/1894/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2022
  • Ordre ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01)
 
Documentació de suport

Resum Ajuts Leader 2022 / Presentació Ajuts Leader 2022/ Enregistrament de la sessió informativa Ajuts Leader 2022

Documentació a aportar i tramitació de l’ajut

Què necessiteu fer?
Aportar documentació, al·legar, desistir o justificar l’ajut (Tutorial del tràmit)
 

Les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria poden sol·licitar el pagament de l’ajut.

Per fer-ho, caldrà aportar els següents documents signats electrònicament:

I, addicionalment, caldrà aportar la documentació que figura en la Relació de documentació a aportar en la fase de certificació que correspongui en cada cas