Convocatòries

 

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals.
 

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

 

A qui va dirigit:  A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

Convocatòria Leader 2022

Convocatòria tancada, en tràmit
 
Normativa:
  • Resolució ACC/1894/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2022
  • Ordre ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01)
 
Documentació de suport

Resum Ajuts Leader 2022 / Presentació Ajuts Leader 2022/ Enregistrament de la sessió informativa Ajuts Leader 2022

Documentació a aportar i tramitació de l’ajut

Què necessiteu fer?
Aportar documentació, al·legar, desistir o justificar l’ajut (Tutorial del tràmit)
 

Les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria poden sol·licitar el pagament de l’ajut.

Per fer-ho, caldrà aportar els següents documents signats electrònicament:

I, addicionalment, caldrà aportar la documentació que figura en la Relació de documentació a aportar en la fase de certificació que correspongui en cada cas.

Convocatòria Leader 2021

Convocatòria tancada, en fase de certificació
 
Normativa:
  • Resolució ACC/3136/2021, de 12 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2021
  • Ordre ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01)
Criteris de valoració del GAL:
Altres suports

Resum Ajuts Leader 2021 / Presentació Ajuts Leader 2021/ Enregistrament de la sessió informativa Ajuts Leader 2021

Les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria poden sol·licitar el pagament de l’ajut.

Per fer-ho, caldrà aportar els següents documents signats electrònicament:

I, addicionalment, caldrà aportar la documentació que figura en la Relació de documentació a aportar en la fase de certificació que correspongui en cada cas.