Life eCOadapt50. Co-creació estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic

 

El projecte “Life eCOadapt50”. Co-creació estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic” és un projecte europeu que està coordinat per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, i compta amb la participació de 24 entitats d’arreu del territori: governs locals, agents socioeconòmics d’àmbit general, agents socioeconòmics locals, agents socioeconòmics sectorials i agents de coneixement; ADRINOC hi participa al costat de 6 grups d’Acció Local (GAL) més i ARCA. El projecte té una durada de 8 anys i compta amb gairebé 19 milions d’euros. Durant aquest temps, es contempla la creació d’uns espais de debat territorials (Living Labs) a partir dels quals definir les accions d’adaptació al Canvi Climàtic que es duran a terme als diferents territoris. ADRINOC coordinarà els living labs del seu territori i gestionarà la inversió destinada a les accions que d’ell se’n derivin.

 

Objectius del projecte:

Un dels objectius principals del projecte és l’expansió de la implementació de l’Estratègia Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic:

  • Agroramadera
  • Forestal
  • Pesquera
  • Turística

Es preveu dur a terme un mínim de 76 actuacions en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400km2) i impliquen un terç de la seva població, més de 900.000 habitants.

 

Eines i recursos vinculats: