“Activem pobles” és un projecte liderat pel grup Leader del Camp i el Consorci  Leader Pirineu Occidental en el que hi col·labora ADRINOC. El projecte pretén impulsar noves oportunitats per a les persones als pobles millorant els serveis, en especial per als col·lectius més vulnerables com la gent gran, en espais comunitaris i amb l’impuls de la reocupació d’oficis i el foment de nous models de negoci. Per tal de fomentar la qualitat de vida i els recursos endògens mitjançant la dinamització, per una banda, dels serveis no municipals dels nuclis menys poblats i, per l’altra, de l’economia silver.

 

 

Objectius del projecte:

El projecte treballa per assolir els següents objectius específics:

 

  • Dinamitzar l’oferta de serveis al pobles aprofitant l’ús d’espais públics i comunitaris.
  • Facilitar el relleu generacional i la recuperació d’oficis per enfortir el teixit social i empresarial del territori.
  • Impulsar les noves oportunitats socials i econòmiques entorn l’envelliment actiu i l’economia de la gent gran.

 

Eines i recursos vinculats