Primeres propostes d’adaptació al canvi climàtic del projecte Life eCoadapt50 al territori ADRINOC

El projecte Life eCOadapt50 en el que ADRINOC participa com a soci, avança a bon ritme al nostre territori. Durant aquest mes de maig i juny ADRINOC ha dut a terme les segones taules territorials en les que ja s’han presentat diverses accions d’adaptació al canvi climàtic.

Recordem que el Life eCOadapt50 és un projecte de 8 anys de durada que té com a objectiu dur a terme accions d’adaptació al canvi climàtic en els sectors agroramader, forestal, turístic i pesquer. Des d’ADRINOC s’han convocat taules territorials a l’Alt Empordà, a la Garrotxa i als municipis del Pla de l’Estany, la Selva, el Gironès i Osona que formen part del territori ADRINOC. Allà s’ha pogut conèixer el projecte, posar damunt la taula problemàtiques i, finalment, validar les primeres accions presentades.

En aquest sentit a la taula dels municipis del Pla de l’Estany, la Selva, el Gironès i Osona que formen part del territori ADRINOC, s’han validat dues accions, una dins el sector turístic i una altra dins el sector agroforestal. A la taula de l’Alt Empordà s’han presentat i validat 3 accions, dues forestals i una agroramadera i forestal. I finalment a la taula de la Garrotxa s’han validat 3 accions agroramaderes i forestals.

Les accions validades que s’han de començar a executar al 2024 es presentaran al Living Lab del 4 de juliol a on s’ha d’escollir quina o quines es comencen a implementar al territori. De cara a l’octubre/novembre hi ha previst un segon Living Lab en el qual es portaran les accions pensades per executar de cara al 2025.