Leader Natura, desenvolupament sostenible i espais naturals

El projecte “Leader Natura” té com a objectiu fomentar el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals destacats de Catalunya i les seves àrees d’influència, en coordinació amb els agents i empreses locals i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, i de les activitats que s’hi duen a terme. Leader Natura és un projecte que va néixer el 2014 amb el nom de “FemPARC”, una iniciativa que tenia com a objectiu principal fomentar la col·laboració dels diversos agents socials implicats a través de la cooperació territorial, per tal de plantejar i executar accions per a promoure el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència. A partir de l’any 2016, i ja sota el nom de “Leader Natura”, el projecte es redirecciona i cerca un nou agent de col·laboració, en aquest cas, l’agent privat. Es pretén, doncs, donar suport a les petites empreses i entitats que duen a terme activitats en els espais naturals i les seves àrees d’influència. A més a més, s’amplia el ventall de col·laboració amb altres espais naturals “no específicament protegits” però de destacat interès natural i territorial. L’any 2017 “Leader Natura” incorpora el projecte “Vida Silvestre”, un projecte desenvolupat al llarg de l’anualitat 2016, i coordinat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, centrat en analitzar el sector del turisme de fauna en els territoris Leader de Catalunya com un possible recurs per dinamitzar les economies locals.

 

Objectius del projecte:

El projecte “Leader Natura” busca:

  • Promoure dinàmiques i economies responsables i sostenibles en el territori, innovadores, productives i respectuoses amb el medi ambient
  • Preservar i mantenir l’entorn, sense oblidar que els pobladors del territori han de poder viure-hi amb dignitat i desenvolupar-hi les seves activitats
  • Lluitar per la desestacionalització de l’activitat econòmica d’aquests territoris
  • Generar ocupació.Promoure la cooperació i el foment de l’associacionisme local i sectorial

 

Eines i recursos vinculats: