Activitats eqüestres: una alternativa econòmica en zones rurals

 

El projecte “Activitats eqüestres” neix a partir del fet que Catalunya és una de les comunitats amb una major activitat eqüestre registrada, tant a nivell esportiu com a nivell d’activitats d’oci, culturals i tradicionals a cavall. Partint d’aquesta realitat, l’any 2016 ADRINOC engega aquest projecte amb l’objectiu de propiciar que els territoris rurals puguin esdevenir els escenaris i protagonistes principals per al desenvolupament d’un ampli ventall d’activitats basades en el món del cavall, i que aquest sigui una alternativa més per a la diversificació de les economies locals en el marc d’un desenvolupament sostenible, inclusiu i integrador dels territoris rurals.

 

Les zones rurals de Catalunya tenen potencial per a desenvolupar el turisme eqüestre, entre altres, per:

  • La riquesa i diversitat del seu patrimoni natural i cultural
  • L’existència de Vies Verdes, itineraris de parcs naturals, xarxes comarcals de senders i els itineraris de l’Agència Catalana de Turisme, distribuïts tots ells arreu del territori
  • I per la proximitat a França, que facilita el benchmarking i la captació de la demanda

 

El projecte doncs contempla que el desenvolupament d’activitats eqüestres, ja sigui en la vessant més esportiva, turística i/o social- terapèutica, comporta alhora la generació indirecta d’activitat econòmica. Al mateix temps, la recuperació d’activitats tradicionals que relacionin el món del cavall amb la cultura i el patrimoni, poden contribuir a fomentar la creació d’ocupació. I en la vessant més turística, el projecte vol generar també activitat econòmica al territori en beneficiar, indirectament, a altres empreses i agents com allotjaments rurals, restauració, empreses de turisme actiu, empreses d’oci, artesans/es professionals entre altres.

 

Objectius del projecte:

El projecte vol identificar, promoure i difondre les activitats eqüestres en les vessants turística, esportiva, social i terapèutica, per al foment del sector eqüestre com una activitat econòmica a les zones rurals a partir dels següents objectius:

  • Afavorir la intercooperació público -privada per impulsar mesures o intervencions comuns en activitats eqüestres
  • Millorar el coneixement sobre el sector eqüestre, el seu potencial i les seves externalitats positives en els territoris rurals
  • Apoderar el territori rural per a la promoció d’activitats eqüestres com a alternativa econòmica, mitjançant la sensibilització i la professionalització del sector
  • Crear productes i/o serveis d’activitats eqüestres per a una diversificació integral dels territoris rurals

El projecte doncs, vol ser un valor afegit a totes aquelles iniciatives locals i/o comarcals que ja s’estan duent a terme i que es plantegen una diversificació econòmica i canvis de tendència en les economies locals i de proximitat. Aquelles que busquen activitats basades en un ús eficient i responsable dels recursos i del medi natural; que busquen una desestacionalització i un turisme més sostenible, actiu i de natura; que valoren el patrimoni natural, cultural i històric dels territoris; i/o que donen respostes a demandes socials en la línia de l’atenció i cura a les persones.

 

Eines i recursos vinculats: