Col·labora x Paisatge, construccions de pedra seca

Col·labora x Paisatge és un projecte de cooperació liderat per ADRINOC que vol posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

El projecte contempla la creació d’eines de localització i catalogació de construccions de pedra seca, que compten amb la col·laboració ciutadana i que, més enllà de la preservació, volen servir també per potenciar l’economia i el desenvolupament rural dels territoris.

Els resultats d’aquesta catalogació poden ser utilitzats tant per la pròpia administració (per a preservar aquest patrimoni, considerar-lo en les ajudes europees, incorporar-lo en sistemes d’informació geogràfica), com per a privats (recuperació d’un ofici i una tècnica constructiva tradicional, nous usos i construccions amb pedra seca), per al sector turístic (rutes de descoberta, activitats turístiques, divulgació patrimoni), o per a propietaris de finques (conservació i valorització del seu espai i patrimoni), entre d’altres.

A banda d’aquestes eines, el projecte també ha generat recursos pedagògics per a la divulgació entre la població, publicacions, jornades i intercanvis d’experiències i la creació d’una setmana temàtica al voltant de la pedra seca, entre d’altres.

 

 

 

 Objectius del projecte:
  • Crear i millorar eines per a catalogar i posar a disposició de la ciutadania informació sobre les construccions de pedra seca
  • Formar i difondre els mecanismes per posar en valor i protegir el patrimoni de pedra seca
  • Divulgar el patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva i les oportunitats que genera pels territoris rurals
  • Formar i difondre sobre l’ús de noves construccions de pedra seca en el paisatge rural i urbà
  • Afavorir el diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l’administració per afrontar projectes conjunts
  • Comunicar i posar en valor el paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals

 

 

Eines i recursos vinculats: