Els camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura

 

ADRINOC, des del 2018, participa en el projecte Sites Saint Michel en Europe. L’objectiu d’aquest projecte és associar els diferents espais patrimonials i monestirs dedicats a la figura de Sant Miquel que hi ha a Europa.

 

Es tracta de dur a terme activitats conjuntes que permetin associar els llocs dedicats a Sant Miquel seguint les següents directrius:

 • Valorització del patrimoni i els itineraris vinculats a aquest patrimoni
 • Promoció de l’economia turística
 • Consolidació de la identitat europea de Sant Miquel

 

A finals de 2021 neix el projecte estratègic Els camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura. Donat que el projecte europeu s’estava consolidant, es va voler donar continuïtat al projecte més a nivell local, per tal de reforçar el posicionament dels espais patrimonials ja implicats i poder ampliar la xarxa d’espais associats al mateix. Així, amb aquest projecte es pretén donar valor a aquests edificis i promoure itineraris europeus entre els diferents espais. Amb això els espais aconseguiran millorar la seva imatge i aconseguir ser un pol d’atracció turística de la zona, fomentant un turisme estable i durador, conscient i respectuós del patrimoni i del territori.

 

Així doncs, la idea del projecte estratègic és transferir a nivell local les actuacions vinculades a aquest projecte per tal d’aprofitar les economies d’escala del mateix i generar noves oportunitats per al territori. Es tracta, doncs, d’aprofitar el recorregut i el ressò del projecte europeu, a la vegada que les aliances aconseguides, per tal de generar noves aliances a nivell local que permetin la creació d’un nou producte turístic, innovador, sostenible i durador, que serveixi com a atractiu desestacionalitzador de l’oferta actual existent.

 

Objectius del projecte:
 • La posada en valor dels espais patrimonials vinculats al projecte a través dels itineraris
 • La creació de diferents propostes de descoberta del patrimoni natural i cultural
 • El treball en xarxa entre els diferents espais i recursos

 

Resultats previstos:
 • Posar en valor els recursos naturals, patrimonials i culturals del territori com a elements dinamitzadors del mateix
 • Crear i establir vincles entre actors públics i privats per al foment del sector turístic
 • Aprofitar la participació en projectes d’abast internacional per promoure nous projectes de dinamització local

 

Així amb aquests resultats s’espera contribuir a:
 • Millorar l’oferta turística amb productes de qualitat i sostenibles
 • Promoure una destinació amb activitats relacionades amb el medi natural contribuint a la desestacionalització de la temporada.
 • Proporcionar una experiència vivencial dels recursos naturals, patrimonials i culturals del territori
 • Contribuir a la millora del coneixement i la preservació del patrimoni natural i cultural amb la creació d’un nou producte ecoturístic
 • Donar suport a l’emprenedoria i l’ocupació i professionalització del sector turístic
 • Enfortir les empreses vinculades al sector turístic, en benefici propi i en benefici de la identitat territorial
 • Visualitzar noves oportunitats dels territoris rurals

 

Eines i recursos generats: