ENFOCC. Energia, Forest i Canvi Climàtic

 

“ENFOCC. Energia, Forest i Canvi Climàtic” és un projecte de cooperació liderat per l’Associació leader Ripollès i Bisaura en el que hi col·labora ADRINOC. La seva finalitat és fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea que una nova cultura energètica i forestal és possible. La situació d’emergència climàtica, lluny de resoldre’s, ha empitjorat i, per aquest motiu, des d’ENFOOC es vol treballar per assolir un desenvolupament territorial més sostenible treballant sobre tres eixos: les comunitats energètiques, la mobilitat sostenible i la gestió forestal. El projecte vol ser un valor afegit a totes les iniciatives locals o comarcals relacionades amb aquests tres eixos oferint un marc d’intercanvi de coneixement, coordinació i sensibilització, i la possibilitat d’optimitzar recursos, facilitar informació i donar robustesa a aquest procés que s’està produint espontàniament a molts territoris.

 

Objectius del projecte:

L’objectiu del projecte és millorar i impulsar la sostenibilitat dels territoris rurals catalans, mitjançant:

  • El foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, la transició energètica
  • La promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes
  • La creació i implementació de plans d’adaptació i mitigació del canvi climàtic
  • La promoció de la gestió forestal sostenible

 

Eines i recursos vinculats: