ADRINOC treballarà per dur a terme actuacions d’adaptació al canvi climàtic al territori

L’Associació de desenvolupament rural forma part del projecte europeu Life eCOadapt50, liderat per la Diputació de Barcelona, i en el que participen 24 entitats de Catalunya

ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya) és una entitat que té com a objectiu treballar per promoure el desenvolupament rural. Per fer-ho, lidera i participa de diversos projectes que responen a les necessitats del territori i que volen generar-hi un impacte positiu.

Seguint aquesta premissa, l’associació ha entrat a formar part del projecte europeu Life eCOadapt50, un projecte que té com a principal objectiu realitzar accions d’adaptació al canvi climàtic dins de quatre àmbits especialment vulnerables com són l’agroramader, el forestal, el pesquer i el turístic.

El projecte està coordinat per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, té una durada de 8 anys i compta amb la participació de 24 entitats d’arreu de Catalunya.  

500.000 euros per a implementar accions

El projecte Life eCOadapt50 compta amb un pressupost global de 19 milions d’euros, cofinançat en un 60% pel programa Life de la Comissió Europea i en un 40% pels 24 socis públics i privats que en formen part. En el cas d’ADRINOC es disposa d’un pressupost total de 520.000€ per a implementar les accions que es considerin necessàries al llarg dels 8 anys de projecte.

A nivell d’impacte sobre el territori el Life eCoadapt50 preveu dur a terme, fins al 2030, un mínim de 76 actuacions dins els 4 àmbits d’intervenció en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400km2) i impliquen un terç de la seva població, més de 900.000 habitants. En el cas d’ADRINOC, el territori d’actuació engloba 83 municipis de 6 comarques diferents (Alt Empordà, Garrotxa, Osona, La Selva, Gironès i Pla de l’Estany) i les actuacions que es duran a terme seran dins l’àmbit agroramader, forestal i turístic.

Actuacions al territori pensades des del territori

Per tal de decidir les actuacions d’adaptació al canvi climàtic que es volen aplicar al territori ADRINOC, es durà a terme un procés obert en el que hi participaran diversos agents del territori relacionats amb els 3 àmbits d’intervenció (agroramader, forestal i turístic). Es consideren agents, representants d’entitats públiques i/o privades, associacions, cooperatives, experts o persones relacionades amb l’àmbit del coneixement i la innovació, etc. L’objectiu és que entre tots es proposin accions possibles i s’escullin aquelles que es puguin implementar.

Per articular aquest procés el projecte contempla la creació d’uns espais de debat territorials (Living Labs), on es posin damunt la taula les accions proposades i s’escullin aquelles que finalment s’implementaran, seguint uns criteris prèviament establerts. El passat 18 d’octubre ADRINOC va dur a terme el seu primer Living Lab (en format online) en el qual va presentar el projecte conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Canvi Climàtic. A la sessió hi van participar més de 40 agents del territori a qui es va animar a sumar-se al projecte.

De cara al primer trimestre de 2024 ADRINOC ha previst articular tres taules territorials dins el seu àmbit d’actuació, on els diferents agents participants podran analitzar i debatre possibles actuacions d’adaptació al canvi climàtic. D’aquestes taules n’han de sortir accions concretes que es portaran al proper Living Lab (previst a la primavera de 2024) perquè allà es prioritzi aquella o aquelles que es poden començar a implementar. ADRINOC coordinarà les taules territorials i els Living Labs del seu territori i gestionarà la inversió destinada a les accions que d’elles se’n derivin.

Durant tot el procés ADRINOC comptarà amb l’acompanyament del coordinador del projecte i la resta de socis que hi participen i el suport de la Diputació de Girona.

A banda del pressupost invertit en les accions, al llarg dels vuit anys de projecte es preveu mobilitzar més diners per impulsar altres accions complementàries que puguin sorgir del territori amb la implicació de l’administració local, centres de recerca, actors socioeconòmics i la ciutadania.  

El projecte Life eCoadapt50 disposa d’una pàgina web pròpia (https://ecoadapt50.eu/) a on hi ha tota la informació del projecte i el seguiment de les activitats i accions que d’ell se’n deriven.